Aleph logo Książnica Pomorska
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Komentarze | Pomoc
Aleph logo   Przeglądaj indeks | Szukaj w słowach | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka |  
 
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |  Zapytanie SDI  


Wyniki dla Autor= Hudymowa Maria ADJ; sortowanie wg roku i autora
Opcje sortowania: autora i rokuautora i roku roku i autoraroku i autoraautora i tytułtytułu i rokutytułu i rokuroku i tytułusygnatury i rok
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 10 z 11 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 5000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Typ dokumentu Autor Tytuł Rok Dostęp online Zasób
1
Książka Hudymowa, Maria. Nauczyciele tajnej oświaty - od 1945 r. mieszkańcy Ziemi Koszalińskiej / 2010
Wszystkie egzemplarze
2
Książka Hudymowa, Maria. Red. Pionierzy Ziemi Koszalińskiej i ich wspomnienia / 2009 http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/publication/21464 ; [--Dostęp online do wersji elektronicznej w ZBC]

Wszystkie egzemplarze
3
Książka Hudymowa, Maria. Społeczna działalność Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa W Koszalinie ( 1974-2002) / 2002
Wszystkie egzemplarze
4
Książka Buczak, Eugeniusz. Oprac. Materiały z trzydniowej Sesji Krajowej poświęconej historii i znaczeniu b. tajnej oświaty i upamiętnieniu 60. rocznicy b. Związku Polaków w Niemczech, 12-14 października 1982 r. - Koszalin / 1983
Wszystkie egzemplarze
5
Książka Buczak, Eugeniusz. Oprac. Wspomnienia nauczycieli tajnego nauczania 1939-1945 / 1983
Wszystkie egzemplarze
6
Książka Buczak, Eugeniusz. Red. Wspomnienia nauczycieli tajnego nauczania 1939-1945 / 1981
Wszystkie egzemplarze
7
Książka Hudymowa, Maria. Red. Z kart historii tajnego nauczania : :materiały z sesji popularno-naukowej / 1980
Wszystkie egzemplarze
8
Książka Hudymowa, Maria. Wkład bibliotekarstwa polskiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych w rozwój nauki, oświaty i kultury tych ziem : :sesja naukowa, Wrocław październik 1970. Działalność oświatowa bibliotek publicznych na przykładzie woj. koszalińskiego / 5, 1970
Wszystkie egzemplarze
9
Książka Brzeziński, Władysław (1922-1998). Red. Szkoła polska na ziemi złotowskiej : :[lata 1929-1959 / 1959
Wszystkie egzemplarze
10
Książka Czerner, Marian. Koszaliński szlak nadmorski / 1959
Wszystkie egzemplarze

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:
Wybierz bazę: