Aleph logo Książnica Pomorska
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Komentarze | Pomoc
Aleph logo   Przeglądaj indeks | Szukaj w słowach | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka |  
 
 
  Zapytanie BIB  |  Dodaj do e-półki  |  Dodaj do koszyka  |  Szukaj  |  Zamówienie WMB  |  Zapisz/wyślij  |  Zapisz na serwerze  |  Dodaj do mojej e-półki  | 
 

Pełny widok rekordu

Wybierz format: Standard Karta katalogowa Cytat Etykiety nazw Etykiety MARC
Biblioteka   Czyt.Zbiorów Spec.(rękopisy)Library Info
Dostęp on-line    https://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/publication/51836 ; [--Rekord w katalogu online biblioteki]
 
Autor   LinkKostański, Andrzej (1912-1984). Autor
Tytuł   LinkMoje wspomnienia / Andrzej Kostański.
Wydano   Stoki, pow. Chojna, woj. Szczecin, 1970.
Opis fiz.   [I], 26, [II], 29 kart ; 30 x 21 cm. 
Uwagi   Zawiera dwa egzemplarze maszynopisu "Moje wspomnienia". Podwójne liczbowanie. Wiersze autora na kartach 11-13 i 23-24 (maszynopis pierwszy) oraz 9-10 i 19-21 (maszynopis drugi). Na karcie 1 (maszynopis drugi) fotografia autora. Maszynopis drugi wzbogacony o załącznik zawierający fotografie, korespondencję, wycinki prasowe oraz reprodukcje legitymacji, odznaczeń i korespondencji.
  Pamiętnik z konkursu Dzieje Szczecińskich Rodzin, zorganizowanego przez Szczecińskie Towarzystwo Kultury.
Adnotacja   Zawiera wspomnienia Andrzeja Kostańskiego z lat 1926-1970 dotyczące: ruchu ludowego w rodzinnej wsi Wołczków i powiecie Stanisławów (Ukraina), II wojny światowej, walk z Ukraińską Armią Powstańczą i w ramach Ludowego Wojska Polskiego, repatriacji do wsi Stoki (woj. zachodniopomorskie), pracy w Gromadzkiej Radzie Narodowej i Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Chojnie, organizacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Stokach, pracy w Powiatowej Radzie Narodwej w Dębnie oraz Wojewódzkiej Radzie Nardowej w Szczecnie, członkostwa w Polskim Stronnictwie Ludowym, a następnie w Zjednocznonym Stronnictwie Ludowym.
H.przedm.   LinkKostański, Andrzej (1912-1984)
  LinkWojna 1939-1945 r.
  LinkRuchy i organizacje chłopskie - biografie - Polska - 19-20 w
  LinkWołczków (Ukraina) - 20 w.
  LinkStoki (woj. zachodniopomorskie) - 1944-1989 r.
  LinkPamiętniki polskie - 20 w.
HD - n.instyt.   LinkSzczecińskie Towarzystwo Kultury. Właściciel
HD - n.imprezy   LinkKonkurs Dzieje Szczecińskich Rodzin.

Choose format: Standard Card catalog Citation Name tags MARC tags


Koniec sesji - Ustawienia - Komentarze - Pomoc - WMB - Ex Libris - Przeglądaj - Szukaj - Lista wyników - Poprzednie wyszukiwania - Bazy - Koszyk